extra

PRIVACY STATEMENT

Andre Kerstens B.V. – Partners in Wijn hanteert een streng privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van onze websites geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In ons privacy statement staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

 

Waarom verzamelt Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn bepaalde informatie?

Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van wijn en spirits te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen het grootste aantal wijn- en spiritsoorten. Andre Kerstens B.V. – Partners in Wijn wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij ons dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Welke persoonlijke informatie registreert Andre Kerstens B.V. – Partners in Wijn en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens
 Voor de verkoop van wijn en spirits heeft Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn de naam, adresgegevens, telefoonnummers en een juist bank- of gironummer van haar klanten nodig. Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn gebruikt deze informatie voor facturering van het geselecteerde product en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

IP-adres 
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens 
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Andre Kerstens B.V. – Partners in Wijn  haar dienstenpakket verder kan verbeteren.

Cookies

Bij gebruik van deze website kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wanneer u deze website bezoekt worden de volgende cookies ingezet:

• Google Analytics: Dit is een cookie die ingezet wordt om het gebruik/werking van deze website te analyseren. De vergaarde informatie wordt echter nooit gebruikt voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld spam-mail.

Met behulp van de informatie die via cookies verkregen wordt, kunnen wij onze website nog gebruiksvriendelijker maken en laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.

De cookies die worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren .

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep door Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn ingeschakelde derden, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Andre Kerstens B.V. - Partners in Wijn zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar: info@andrekerstens.nl